כתב ויתור


המידע המופיע באתר שלנו אינו מבקש לטפל, לאבחן, לרפא או להחליף ייעוץ רפואי או מומחה. אם אתם נוטלים כרגע תרופות מרשם ובכוונתכם ליטול גם תוספי תזונה או צמחים, עליכם לבדוק תחילה עם רופא המשפחה או רופא / ת מומחה שהשילוב של תרופות המרשם והתוספים שלכם מתאים.

ניסינו להבטיח שהמידע שנמסר באתר זה יהיה מדויק. עם זאת, אנו לא מייצגים שום אחריות מכל סוג שהוא ביחס למידע. אנו לא מקבלים אחריות בגין כל הפסד (ישיר, עקיף או תוצאתי) העלול להיווצר כתוצאה מהסתמכות על מידע הכלול באתר או בגין כל טעות או מחדל.